Liên hệ

  • Trung tâm thực phẩm chức năng Quyên Trần
  • Địa chỉ: Trụ sở : số 29- Nguyễn Văn Năng- TT Đông Hưng- Thái Bình

                       Cơ sở 1: Số 112 - Phố Hùng Thắng- TT Tiền Hải- Thái Bình

                       Cơ sở 2 : Số 123- Trần Hưng Đạo- TP Thái Bình- tỉnh Thái Bình

  • Hotline: 0123456654
  • Email    :  thucphamchucnang@gmail.com

Chia sẻ :